Zaproszenie

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

połączy w 2023 roku Uczestników:

V Kongresu Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży – Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed

III Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci prof. dr. hab. n. med. Piotra Lassa

XXVII Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego GUMed

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w niezwykłym interdyscyplinarnym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 28–30 września 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej głównym celem jest wspólna wymiana myśli, prezentacja aktualnych problemów i wyzwań oraz kreowanie perspektyw dalszego rozwoju Wydziałów: Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mamy nadzieję, że prezentacja realizowanych projektów badawczych pozwoli na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami i klinikami, doprowadzając do rozszerzenia współpracy pomiędzy studentami i naukowcami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedstawienia wyników przez młodych naukowców, doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych w Polsce jak też na arenie Międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu organizacyjnego konferencji

Przewodniczący Komitetu naukowego

Prof. dr hab. Katarzyna Zorena

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska

Prof. dr hab. n. farm. Jarosław Sławiński

Patronaty

PrezydentMG_patronat_znak_2021_pion_final.pdf

Patronat medialny

O wydarzeniu

III Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci prof. dr. hab. n. med. Piotra Lassa

 

Szanowni Państwo!

W dniach 28-30.09.2023 odbędzie się już III Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu”, pamięci zmarłego w 2021 roku prof. Piotra Lassa – wybitnego specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej, który stworzył Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMedu i pełnił funkcję prodziekana, dziekana przez 16 lat. Wątkiem przewodnim konferencji „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa, będzie połączenie i współpraca naukowców o różnych specjalizacjach w zakresie Nauk o Zdrowiu w celu bardziej holistycznego spojrzenia na problemy zdrowotne. Interdyscyplinarne podeście pozwoli nie tylko na wymianę doświadczeń i prezentację wyników badań przez kluczowych naukowców danej dyscypliny, ale również na nawiązanie nowej współpracy pomiędzy określonymi wąskimi ścieżkami badawczymi, prowadząc do wielowątkowego podejścia do badań dotyczących zdrowia, co może być zastosowane  przy projektowaniu nowych wniosków badawczych, czy wdrożeniowych. Wszechstronny program cyklu konferencji umożliwi więc słuchaczom poszerzenie swojej wiedzy na tematy wielowątkowości określonych problemów zdrowotnych, jak również na poszerzenie ich warsztatu metodologicznego. Tak wiec, wszechstronny, interdyscyplinarny i międzynarodowy program konferencji umożliwi uczestnikom integrację i połączenie swoich zainteresowań badawczych na wielu płaszczyznach.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych” – umowa nr DNK/SP/548321/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Komitet naukowy

dr Jacek Gulczyński

dr Maciej Bobowicz

dr inż. Marta Jaskulak

dr Tomasz Zwoliński

dr Dominika Batycka-Stachnik

dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni

dr hab. Anna Lass, prof. uczelni
dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni

dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon

dr hab. Joanna Renke

dr Hanna Suchanek

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz

prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

prof. dr hab. Katarzyna Sikorska

prof. dr hab. Krzysztof  Korzeniewski

prof. dr hab. Jolanta Wierzba

prof. dr  hab. Anna Liberek

dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni

prof. dr hab. Katarzyna Zorena

Komitet organizacyjny

dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni

dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon

dr inż. Marta Jaskulak

dr Wojciech Cytawa

dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

dr Jacek Gulczyński

dr Krzysztof Sobczak

dr Tomasz Zwoliński

dr Maciej Bobowicz

dr Daniel Ślęzak

prof. dr hab.  Andrzej Basiński

dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni

dr hab. Anna Lass, prof. uczelni

dr hab. Aleksandra Krzemińska-Gaworska, prof. uczelni

dr hab. Joanna Renke

dr Hanna Suchanek

dr hab. Beata Szostakowska

prof. dr hab. Krzysztof  Korzeniewski

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz

prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

prof. dr hab. Katarzyna Sikorska

prof. dr hab. Jolanta Wierzba

prof. dr  hab. Anna Liberek

dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni

prof. dr hab. Katarzyna Zorena

 

 

 

XXVII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego GUMed

 

Szanowni Państwo!

Już po raz 27. organizujemy Konferencję Naukową Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wysoki poziom naukowy prowadzonych badań zapewnił nam dwukrotnie kategorię A+ w ewaluacji prowadzonej przez MNiSW, a także przyczynił się do uzyskania przez Gdański Uniwersytet Medyczny tytułu Uczelni Badawczej – jako jedynej z tak zaszczytnym mianem wśród polskich uczelni medycznych. 

W przeszłości Konferencja była ukierunkowana przede wszystkim na integrację i przybliżenie tematyki badawczej podejmowanej przez pracowników i doktorantów
poszczególnych jednostek naszego Wydziału. Niewątpliwie istotnym aspektem wpływającym na wysoki potencjał naukowy naszego Wydziału jest możliwość wymiany
doświadczeń, rozpowszechnienia i komercjalizacji wyników badań naukowych, a konferencja stanowi doskonałą okazję do zrealizowania takich właśnie celów.
Utrzymanie wysokiego poziomu naukowego prowadzonych badań nie jest jednak możliwe bez szeroko pojętej interdyscyplinarności. Rozumiejąc te potrzeby, w ramach XXVI Konferencji, zaprosiliśmy wyróżniających się młodych twórców nauki z pozostałych Wydziałów naszej Uczelni do zaprezentowania swojej tematyki badawczej. XXVII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się w ramach Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej GUMed i jest zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu oraz Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. W trakcie konferencji, pragniemy podzielić się z Państwem wynikami naszej pracy badawczej i poznać Państwa zainteresowania naukowe, co bez wątpienia pozwoli na zbudowanie nowych, wielokierunkowych więzi badawczych i współpracy. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do tego wydarzenia, które będzie doskonałą okazją nie tylko do świętowania sukcesów naukowych, ale także prawdziwym źródłem inspiracji.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jarosław Sławiński

dr hab. Danuta Siluk, prof. GUMed

prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz

prof. dr hab. Wiesław Sawicki

prof. dr hab. Krzysztof Cal

prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz

prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

prof. dr hab. Marek Wesołowski

Komitet organizacyjny

dr hab. Aneta Pogorzelska

prof. dr hab. Wiesław Sawicki

dr hab. Anna Roszkowska

dr hab. Małgorzata Paduszyńska

dr Adrian Szewczyk

mgr farm. Katarzyna Woźniczka

Klaudia Sobczak

Daria Sławińska

Informujemy, że w ramach udziału w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

V Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do Gdyni na V Kongres organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży. Główną tematyką wydarzenia będą medycyna morska, tropikalna i sportowa prezentowane w formie wykładów, a także medycyna podróży prowadzona w formie warsztatów. Wyrażamy nadzieję, że udział w Kongresie doświadczonych specjalistów zagwarantuje wysoki poziom przekazywanej wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki oraz pozwoli zapoznać się z wynikami badań naukowych. Oczekujemy, że program Kongresu będzie spełniał Państwa oczekiwania oraz przyczyni się do poszerzenia wiedzy w tych unikalnych specjalnościach medycznych.

Komitet naukowy

prof. Marcin Renke 
prof. Marek Koziński 
prof. Katarzyna Sikorska 
dr hab. Wacław Nahorski 
prof. Krzysztof Korzeniewski 
prof. Bogdan Jaremin
prof. Jacek Kot 
prof. Jerzy Stefaniak
dr hab. Małgorzata Paul
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. Sławomir Pancewicz
prof. Józef Knap
dr hab. Anna Lass
dr hab. Beata Szostakowska

dr hab. Wojciech Wołyniec

Komitet organizacyjny